Niedokrwistość hemolityczna autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna jest zaburzeniem autoimmunologicznym, które powoduje przedwczesne niszczenie czerwonych krwinek. Normalna krwinka czerwona ma żywotność około 120 dni, zanim śledziona usunie ją z obiegu. Czerwone krwinki są wytwarzane w szpiku kostnym i uwalniane do krążenia. U osób z autoimmunologiczną niedokrwistością hemolityczną czerwone krwinki są niszczone przedwcześnie; a produkcja nowych komórek szpiku kostnego nie może nadrobić ich strat. Nasilenie tego zaburzenia zależy od czasu przeżycia czerwonych krwinek i zdolności szpiku kostnego do kontynuowania produkcji krwinek czerwonych.