Hipogammalglobulinemia jest rodzajem pierwotnej choroby niedoboru odporności. Powszechną cechą kliniczną hipogammaglobulinemii jest predyspozycja do infekcji normalnie chronionych przez odpowiedzi przeciwciał (w tym infekcje Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae).